Balansmanagement


Risk&Capital heeft uitgebreide ervaring met balansmanagement bij financiële instellingen in verschillende Europese landen. 

Kapitaaloptimalisatie

Onder complexe kapitaalregimes als Solvency 2 en Basel 3 wordt het steeds belangrijker om goed inzicht te hebben in maatregelen die, binnen de gedefinieerde strategie, de kapitaal-positie kunnen versterken. Risk&Capital heeft veel ervaring met kapitaaloptimalisatie vraagstukken. Met behulp van een gedetailleerd kapitaaloptimalisatie tool worden alle stuurknoppen geanalyseerd op basis van kapitaalimpact, implementatie kosten, en implicaties voor risico management en strategie. Deze tool is flexibel aan te passen op basis van de doelstellingen en wensen van de klant. Voorbeelden van Solvency 2 stuurknoppen en parameters die worden geanalyseerd zijn:

 • (interne) herverzekeringsconstructies
 • asset management UL fees
 • dynamische asset allocatie
 • contingent hedging
 • kapitaalstructuur
 • securitisaties
 • opzetten SPV
 • kapitaal en waardering bij business units (prudentie in best estimate, management acties, hoeveelheid non-hedgeable SCR)
 • toepassing Volatility Adjustment (en/of Matching Adjustment)
 • kapitaalefficiënte productontwikkeling
 • fees in-force portfolio


Voor een demonstratie van deze tool kunt u contact opnemen.

Return on Capital

Risico- en kapitaalmanagement zijn leidende drijvers geworden van waarde creatie bij financiële instellingen. Een uitstekend inzicht in kapitaalintensiviteit en risico vs. rendement verhoudingen van beleggingen en (verzekerings)producten is dus van strategisch belang. Daarnaast vereisen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, hevigere concurrentie door globalisering, en steeds veeleisendere consumenten continue sturing en real-time inzicht in risico en kapitaal.

Risk&Capital ondersteunt financiële instellingen met strategische kapitaal vraagstukken. Risk&Capital ontwikkelt bijvoorbeeld kapitaalgevoelige indicatoren voor business beslissingen zoals productontwikkeling, investeringen, en kapitaalallocatie. Risk&Capital heeft ervaring met het opzetten van risico–rendement raamwerken zoals Return on (SCR) Capital per belegging. Op basis van dit type raamwerken wordt bepaald welke beleggingen aantrekkelijk zijn gegeven de liquiditeitspremie van de belegging en het risicoprofiel van de betreffende instelling (zie ook sectie Finance, Risk & Actuarieel – Illiquide Beleggingen).

Risk&Capital heeft ervaring met het opzetten van risico–rendement raamwerken: Return on (SCR) Capital. Zo wordt bijvoorbeeld op basis hiervan bepaald welke beleggingen aantrekkelijk zijn gegeven de liquiditeitspremie van de belegging en het risicoprofiel van de betreffende instelling (zie ook sectie Finance, Risk & Actuarial – Waardering illiquide Beleggingen).

Kwaliteit van Kapitaal

De kwaliteit van het kapitaal is een belangrijk stuurmiddel binnen balansmanagement. Risk&Capital adviseert over debt, equity en hybride constructies en hoe kapitaal optimaal kan worden gealloceerd naar verschillende business units, zowel verzekeringsdochters als bancaire onderdelen binnen de groep. Een belangrijk onderdeel van kapitaalmanagement zijn de tiering, eligibility en restrictie eisen vanuit Solvency 2, onder normale en stress omstandigheden. Risk&Capital adviseert over optimale verhoudingen van kapitaal, waarbij rekening wordt gehouden met dat na een stress event, de kwaliteit van kapitaal niet verder daalt vanwege restrictie eisen (waardoor de Solvency 2 ratio nog meer erodeert). Tenslotte voert Risk&Capital ook reconciliaties uit tussen verschillende metrics (bijvoorbeeld van IFRS equity naar Solvency 2 own funds).